Lovinobanská poľnohospodárska, a.s. skrátený názov LP a.s. "v likvidácii"